Sunrise and Sunset at Bob's House, Santa Fe NM
DateSunriseSunsets
FEB 216:42 AM5:48 PM
FEB 226:41 AM5:49 PM
FEB 236:40 AM5:50 PM
FEB 246:39 AM5:51 PM
FEB 256:38 AM5:52 PM
FEB 266:36 AM5:52 PM
FEB 276:35 AM5:53 PM
FEB 286:34 AM5:54 PM
MAR 16:32 AM5:55 PM
MAR 26:31 AM5:56 PM
MAR 36:30 AM5:57 PM
MAR 46:29 AM5:58 PM